SLUŽBY

Projektové a procesní řízení

definice a nastavení cílů, fáze projektu, vytvoření plánu vč. procesních map, alokace zdrojů, revize klíčových kroků, kontrola návaznosti paralelních projektů, koordinace činností. optimalizace a reingeneering výkonových procesů, vyhodnocení

Business consulting a analýza

analýza současných problémů, definice a modelování plánů zlepšení výkonnosti a dopadů do nákladů, optimalizace procesů, analýzy, návrhy cílového stavu, prioritizace dle metodiky FURPS+, sběr a příprava business požadavků

Řízení dotačních projektů

analýza záměru, doporučení vhodných dotačních zdrojů, tvorba nových žádostí, posuzování kvality předložených žádostí, asistence a poradenství, školení žadatelů, expertní analýzy, studie a posudky, ověřování průběhu, posuzování souladu smluvních podmínek, operativní i strategické hodnocení projektů
Real Estate Investment and Property Management

analýza záměru investování do nemovitostí, analýza příležitostí, studie proveditelnosti s ohledem na financování a cíle záměru, procesní a právní asistence, zastupování před úřady, správa nemovitostí, poradenství (individuální konzultace, školení), správa finančních toků, daňová optimalizace
KONTAKT

Společnost PRO style s.r.o. je na trhu již od roku 1998. Sídlo společnosti: Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12775.
© Copyright 2016, PRO style s.r.o. – Your Business Partner